مروری بر تاریخ سلام هوادار…!

[ad_1]

می شود گفت در شروع فصل جدید؛ برگشت مهره ی پیروزی هایمان بر سکوی مربیگری تنها اتفاقِ خوبِ این روزهایمان است…. اتفاقی که تداعی گر قهرمانی هاست…اما…  در پس این روزهای خوب و خاطره ها، برای داشتن خوب ها… آدم های زیادی را بدرقه کرده ایم…! در پس این نور قهرمانی که در افق ها نظاره گریم… روزهای سختی وجود دارند که در کنار هم گذرانیدمشان…! نواهایی که از سکوها دیگر شنیده نمی شود تا لبخند بر لبانت خاطره بازی کند… دیگر صدای هواداران وقتی “هادی کاناوارو” را هرا می زنند… آرزو شده است…! دغدغه هایمان برای رفتن به تمرین ها و دیدن مردانگی های محرم محو شده است…. چه بار سنگینی وقتی شُک نبود کاپیتان ها هرگز تمام نخواهد شد… کفش هایی که خاطره هایمان را ساخت و اینک با رفتنشان خاطره هایمان را پایمال کرد… چشمان هوادارانی که نم نم باریدند تا اعتقادمان را به آب پشت سر برهم زند… آخر مسافرانمان چندی می شود که عزم برگشت ندارند… چندی می شود که سپاهانمان غریبی می کند با نام “مستطیل سبز”…! شاید قسمت طلایی ما رفتن باشد… گاهی هیجان لحظه ها را کمی پستی و بلندی باید بسازد… اینکه احسان برود خودش ماجرایی بس تلخ است ولیکن… دلیل رفتنش شاید تنها مرهم زخم های نبودن ها باشد… آن هنگام که عقیلی رفت شاید هیچ گاه فکرش را هم نمی کردیم که رفتن ها ادامه دار باشد… شاید برایمان زود بود اینکه کاپیتان همیشه طلایی مان قصد خداحافظی کند… گاهی یک آدمهایی همیشه برایمان لبخند بودند… برایمان مرد بودند… اما… جمله هایی هست که منتظره می کند تمام غیر منتظره ها را… :”همیشه آنی نمی شود که فکرش را می کردیم”… اینک تلخ ترین روزهایمان “تکرار تاریخ” اند برای رسیدن به “سپاهان همیشگی” با “جوان های با تجربه” و “تعویض های طلایی” برای “ناجی شدن” تا همگی سلامی شوند به روزهای غبار گرفته خداحافظی ها… سلامی به هوادار…! حالا که احسان رفت بیشتر بوی رفتن ها و نبودن ها رایحه بودن ها را نا خوشایند کرده است…آفتاب که میزند بر میدان دلمان از تماشای ردپاهای روزهای طلایی هایمان به تنگ می آید… لحظه های سخت، آدمهای با صلابت را می طلبد… حال اما تمامی چشم ها به دستان کاپیتانمان است… آخرین باز مانده ی رفتن ها…! تا پاپی فصل جدید را با جامی به پایان بَرد که با پاهای طلایی پوشان و با حضور قلبی هواداران ساخته شده است… هوادارانی که همیشه حامی همیشگی طلایی پوشان بودند… ما شاید ها را کنار میزنیم تا باید ها را داشته باشیم… طلایی ها هیچ گاه باید ها را قربانی شاید ها نمی کنند… ما برای یکی شدن به طلا شدن نیاز داریم… ذوب می شویم تا روزی که طلا بشویم… با ما همراه باشید… به امید اولین پیروزی طلایی ها در فصل جدید برابر سایپا… ما فردای هر بازی با شما هستیم…پس… سلام هوادار…!

[ad_2]

لینک منبع