سپاهان – پدیده – لیگ 17

[ad_1]

لیگ برتر ایران – هفته 17

جمعه
1396/10/8
15:00

؟ : ؟
سپاهانپدیده

ورزشگاه: نقش جهان

پخش زنده: – – –

– – –

– – –

پدیده


لیگ برتر ایران – #17

؟

؟

جمعه – 1396/10/8 ، ساعت 15:00

سپاهان


ورزشگاه: نقش جهان

تعداد تماشاگران:

وضعیت چمن: مطلوب

وضعیت هوا و بارش: – – –

پخش زنده: – – –

ترکیب تیم سپاهان :

ترکیب تیم پدیده :

تیم داوران:

داور وسط:
– – –
سایر اعضای تیم داوری این دیدار:

محرومان سپاهان برای این دیدار

مصدومان سپاهان برای این دیدار

بازگشت به لیست دیدار ها

[ad_2]

لینک منبع

صنعت نفت – سپاهان – لیگ 17

[ad_1]

لیگ برتر ایران – هفته 13

جمعه
1396/9/3
15:00

؟ : ؟
صنعت نفت آبادانسپاهان

ورزشگاه: – – –

پخش زنده: – – –

– – –

– – –

سپاهان


لیگ برتر ایران – #13

؟

؟

جمعه – 1396/9/3 ، ساعت 15:00

صنعت نفت آبادان


ورزشگاه: – – –

تعداد تماشاگران:

وضعیت چمن: مطلوب

وضعیت هوا و بارش: – – –

پخش زنده: – – –

ترکیب تیم صنعت نفت آبادان :

ترکیب تیم سپاهان :

تیم داوران:

داور وسط:
– – –
سایر اعضای تیم داوری این دیدار:

محرومان سپاهان برای این دیدار

مصدومان سپاهان برای این دیدار

بازگشت به لیست دیدار ها

[ad_2]

لینک منبع

ذوب آهن – سپاهان – لیگ 17

[ad_1]

لیگ برتر ایران – هفته 4

پنجشنبه
1396/5/26
19:00

؟ : ؟
ذوب آهنسپاهان

ورزشگاه: – – –

پخش زنده: – – –

– – –

– – –

سپاهان


لیگ برتر ایران – #4

؟

؟

پنجشنبه – 1396/5/26 ، ساعت 19:00

ذوب آهن


ورزشگاه: – – –

تعداد تماشاگران:

وضعیت چمن: مطلوب

وضعیت هوا و بارش: – – –

پخش زنده: – – –

ترکیب تیم ذوب آهن :

ترکیب تیم سپاهان :

تیم داوران:

داور وسط:
– – –
سایر اعضای تیم داوری این دیدار:

محرومان سپاهان برای این دیدار

مصدومان سپاهان برای این دیدار

بازگشت به لیست دیدار ها

[ad_2]

لینک منبع